‏אם הניסויים יושלמו בהצלחה, ויעברו את השלבים הנדרשים, ייתכן שכבר בקרוב נראה את המערכת החדשה בפעולה, ואת מאמני הליגות הבכירות באירופה מ”ערערים” על החלטות שיפוט.